هشدار سررسيد چک ها
پس از ثبت کردن چک هاي دريافتي يا پرداختي نرم افزار به صورت خودکار چند روز قبل از سررسيد چک، هشدار سررسيد چک را به شما نمايش مي دهد. براي تعيين زمان هشدار دادن سررسيد چک و غير فعال کردن يا فعال کردن هشدار به قسمت تنظيمات برنامه مراجعه نماييد.
بعدي: خروجي اکسل و HTML
بازگشت به: صفحه اصلي راهنما