آشنايي با نرم افزار | راهنماي جامع نرم افزار | تهيه نرم افزار | تماس با ما
در اين صفحه شما را با نرم افزار «پرينتر جيبي کسبه» آشنا مي نماييم. هدف اصلي اين نرم افزار مهيا کردن محيطي براي چاپ کردن آسان و سريع اطلاعات وارد شده برروي گوشي موبايل مي باشد. اين نرم افزار برروي کامپيوتر شما نصب مي شود و امکان چاپ کردن اطلاعات را در اختيار شما قرار مي دهد. در ادامه عملکرد اين نرم افزار را توضيح مي دهيم.

توجه داشته باشيد که با استفاده از «حسابداري جيبي کسبه» نيز مي توانيد خروجي Excel و HTML تهيه نماييد و سپس آنها را چاپ نماييد. اما «پرينتر جيبي کسبه» محيط فوق العاده اي براي عمليات چاپ و تهيه خروجي فايل را در اختيار شما قرار مي دهد.
ويژگي هاي نرم افزار «پرينتر جيبي کسبه»
  • چاپ فاکتورهاي صادر شده
  • تعريف سربرگ و ته برگ فاکتور
  • چاپ صورتحساب اشخاص (ريز حساب و کل حساب)
  • ارائه گزارشات متنوع تر
  • چاپ کليه گزارشات
  • تهيه کردن خروجي Excel
  • تهيه کردن خروجي PDF
  • تعريف کلمه عبور براي جلوگيري از دسترسي غير مجاز
  • تعريف کردن واحد پول
  • داراي راهنماي استفاده
صفحه اصلي
در صفحه اصلي نرم افزار گزينه هاي مختلفي مانند «صورتحساب»، «فروش و سود روزانه»، «سود و زيان»، «ميزان فروش» و موارد ديگر قرار داده شده اند. با انتخاب هريک از اين موارد گزارش مربوطه به شما نشان داده و امکان جستجو و چاپ اطلاعات براي شما مهيا مي شود.
ليست اشخاص
در صورتي که گزينه «صورتحساب» را انتخاب نماييد. ليست اشخاص بهمراه مانده حساب آنها به شما نشان داده خواهد شد. در اين ليست رنگ قرمز نشان دهنده طلبکار (بستانکار) بودن شخص از شما مي باشد. از طرف ديگر، رنگ آبي نشان دهنده بدهکار بودن شخص به شما مي باشد.
صورتحساب اشخاص
در شکل ذيل ريز حساب يک شخص فرضي را مشاهده مي نماييد. در حالت ريز حساب اقلام فاکتور در گزارش به شما نشان داده مي شود. با دوبار کليک ماوس برروي کالا يا فاکتور مورد نظر امکان چاپ فاکتور وجود خواهد داشت.
مشاهده و چاپ فاکتور
پس از باز کردن فاکتور، با استفاده از دکمه «چاپ» مي توانيد فاکتور را چاپ نماييد. براي باز کردن فاکتور فقط کافي است در صورتحساب شخص برروي فاکتور يا کالاي مربوط به فاکتور دکمه Enter را بفشاريد يا Double click نماييد.
پيش نمايش چاپ
شکل ذيل پيش نمايش چاپ فاکتور را نشان مي دهد. توجه داشته باشيد که سربرگ و ته برگ فاکتور را مي توانيد به دلخوا تنظيم نماييد (در قسمت تنظيمات برنامه).
فروش و سود روزانه
شکل ذيل گزارش کالاهاي فروخته شده بهمراه قيمت خريد، فروش و سود هر کالا را در اختيار شما قرار مي دهد. علاوه براين مجموع سود نيز در قسمت پايين گزارش به شما نشان داده شده است.
آشنايي بيشتر با نرم افزار
براي آشنايي بيشتر با نرم افزار، لطفا نسخه نمايشي را از طريق آدرس ذيل دانلود نماييد.

آشنايي با نرم افزار | راهنماي جامع نرم افزار | تهيه نرم افزار | تماس با ما