نرم افزار دفتر چک + بانک
نرم افزارهاي مرتبط
نرم افزار دفتر چک + بانک جهت مديريت چک هاي دريافتي، چک هاي پرداختي و کنترل کردن صورتحساب بانک ها و صندوق هاي شما طراحي شده است. در اين نرم افزار پاس کردن چک ها باعث تغيير خودکار موجودي بانک مي شود. علاوه بر دريافت و پرداخت چک، با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد برداشت ها و واريزها به بانک يا صندوق هاي خود را کنترل نماييد.
راهنماي نرم افزار در اين صفحه ارائه مي شود. براي آشنايي بيشتر با نرم افزار از لينک ذيل استفاده نماييد. در ضمن نرم افزار از طريق سايت هاي بازار، مايکت، پلازا، کندو و گوگل پلي قابل دانلود مي باشد.
راهنماي نرم افزار
نرم افزار داراي راهنماي درون برنامه اي نيز مي باشد. لذا در اين صفحه مواردي را که در راهنماي درون برنامه اي کمتر به آن اشاره شد است ذکر مي نماييم.
  1. تغيير دادن وضعيت چک ها: چگونه وضعيت چک ها را به پاس شده، به حساب گذاشته شده، خرج شده، پاس نشده و غيره تغيير دهم؟
  2. هشدار سررسيد چک ها: چگونه سررسيد چک ها به من نشان داده مي شوند؟
  3. خروجي اکسل و HTML: چگونه از صورتحساب بانک ها (صندوق ها) و ليست چک ها خروجي قابل چاپ تهيه نمايم؟