اکیدا توصیه میشود هر روز یکبار از اطلاعات مالی خود نسخه پشتیان تهیه نمایید و آنرا به خارج از گوشی ارسال نمایید.

پشتیبان گیری اطلاعات حسابداری
  1. برای پشتیبان گیری از سربرگ «ذخیره» استفاده نمایید.
  2. گزینه «ذخیره و ارسال» را لمس نمایید و نسخه پشتیبان اطلاعات مالی خود را با استفاده از تلگرام، ایمیل یا سایر ابزارها به خارج از گوشی انتقال دهید.