موجودی انبار
 1. انتخاب «انبار»
  • پس از انتخاب انبار ليست کالاهاي موجود در انبار بهمراه موجودي فعلي آنها را مشاهده مي نماييد
 2. براي تعريف کالا دکمه «ايجاد کالا» را لمس نماييد
کالای جدید
 1. نام کالا را وارد نماييد
 2. واحد اول کالا را وارد کنيد: مثلا عدد
 3. واحد دوم اختياري مي باشد. در صورت نياز آنرا وارد نماييد: مثلا کارتن
 4. در قسمت نسبت واحد مشخص نماييد در هر کارتن چند عدد جنس قرار دارد. عدد 12 در اين مثال بيانگر آن است که در هر کارتن 12 عدد بشقاب وجود دارد
 5. موجودي اوليه کالا را براساس عدد وارد نماييد. عدد 24 در اين مثال بيانگر آن است که موجودي اوليه بشقاب در انبار 24 عدد يا 2 کارتن مي باشد
  • قيمت خريد و فروش کالا را براساس عدد (يعني واحد اول) وارد کنيد
  • در صورت نیاز بارکد را با استفاده از دوربین گوشی اسکن نمایید
 6. دکمه «ذخيره» را انتخاب نماييد
بعدی: صورتحساب (بدهکاران و طلبکاران)