برای ایجاد خروجی اکسل از صورتحساب ابتدا وارد صورتحساب شخص شوید. چگونه؟ سپس مراحل ذیل را دنبال نمایید.

خروجی اکسل صورتحساب
ارسال صورتحساب اکسل
صورتحساب در اکسل
 1. انتخاب دکمه اشتراک گذاری و سپس انتخاب خروجی اکسل.
 2. ارسال فایل ایجاد شده به کامپیوتر:
  • از طریق تلگرام یا سایر برنامه ها
  • یا از طريق Bluetooth
  • یا با استفاده از Email: فايل را از طريق گوشي براي خود Email کنيد و با استفاده از کامپيوتر آنرا دريافت کنيد.
  • یا، فايل توليد شده در مسير sdcard/kasabeh/ListHesab.html قرار دارد. هر طور که مايليد آنرا به کامپيوتر خود منتقل کنيد.
 3. وارد نرم افزار Excel تحت ویندوز شويد و فايل ارسال شده را Open کنيد: نام فايل ListHesab.html مي باشد. فرمت اين فايل html است اما به گونه اي طراحي شده که توسط نرم افزار Excel قابل خواندن مي باشد.
بعدی: صدور هزینه