برای اشتراک گذاری صورتحساب ابتدا وارد صورتحساب شخص شوید. چگونه؟ سپس مراحل ذیل را دنبال نمایید.

خروجی صورتحساب
اشتراک گذاری صورتحساب
  1. انتخاب دکمه اشتراک گذاری و سپس انتخاب خروجی مورد نظر.
  2. ارسال خروجی ایجاد شده از طریق برنامه مورد نظر: در صورتی که برنامه PrinterShare یا برنامه های مشابه برروی گوشی شما نصب باشد میتوانید خروجی PDF را چاپ نمایید.
بعدی: دریافت از طریق کارت یا حواله